Училище

В Екоучилище ОДЗ 14 Дружба гр. Варна функционират 9 градински и 1 яслена групи…

Учебни програми

Образователно–възпитателната работа в ДГ №14 “Дружба” гр Варна се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми…

Проекти

Екипът на детското заведение придобива все по-голяма увереност в работата по проекти и национални програми

Сайтът е в процес на реорганизиране на съдържанието!