Аз рециклирам – 3 инициатива

Рециклиране и повторно потребление за намаляване на замърсяването 

Това е третото предизвикателство от глобалните дни с 5-те RRefuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose.

Инициативите стартираха с даване на знания за кръговата икономика – елемент от дейностите на спечелен проект към програма Екоучилища. Чрез презентиране на различни етапи и сфери на кръговата икономика бъдещите първокласници откриха много възможности да използваме повторно различни продукти и отпадъци.

Чрез инициативата „Полезни и забавни“ те събираха пластмасови капачки за каузата на „Аз вярвам и помагам“, но преди да напълнят сърцето на Доброто с тях, твориха и създадоха различни капачкови картини, подреждаха пъзели с капачки, изписваха букви.

Детските занимални се превърнаха в работилнички за втори живот на отпадъците – апликираха с отпадъчна хартия, засяваха семенца, изработваха предмети и колажи, които след това ще организират изложба „Втори живот на отпадъците“.

В тези дейности бяха привлечени и родителите, които подкрепяха педагози и деца за реализиране на творческите идеи. Беше весело, забавно и поучително.

Лист по лист

Третото предизвикателство от глобалните дни с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurposeпродължи с кампанията Лист по лист и детската лаборатория по рециклиране. Тези дейности са част от спечелен проект на детската градина за кръговата икономика и намаляване на отпадъците.

Във всяка група бе организиран кът за събиране на отпадъчна хартия от практико-образователната дейност на децата. Детската еко полиция следеше дали отпадъчната хартия вече може да отиде в коша Лист по лист.

А от тук накъде?

Децата знаят в жълтия контейнер за разделно събиране на отпадъци и от там в завода за рециклиране. Но детското любопитство ги предизвика и ето какво се случи:

  • Проучиха и се запознаха с рециклирането на хартия;
  • Подготвиха отпадъчната хартия за рециклиране;
  • Участваха в рециклирането и направиха първите рециклирани листи;
  • Създадоха идейни художествени проекти с рециклиранита хартия;

Това са първите дейности в школата „Зелената наука“ – част от STEM подходите в екологичното образование на подрастващите.