Аз ще бъда в 1 клас – открит урок

„Езикът български свещен е…
Запомнят с радост днес децата,
повтарят азбуката свята,
запяват светъл славослов.

И с буквите благословени
във думи честни, съкровени
опазват своята любов.“

В група Незабравка и Ян Бибиян се проведе образователен форум под надслов „Вълшебният свят на букви и звукове“, на който децата показаха завидни знания и умения да назовават, откриват и играят с гласни и съгласни звукове, да моделират звуков модел, да определят броя на сричките, да се ориентират в мрежа, да образуват нови думи като заменят един звук с друг. Успоредно с това, показаха и знания за гората и горските обитатели, за Земята и за света около нас.

С интерес децата се включиха и в новите предизвикателства – да съставят изречения със зададена дума, следвайки модела на изречението. В края на форума бъдещите първокласници показаха умения да работят в екип и да решават познавателни задачи по Български език..