Академия Миротворци в група Слънчо

Академия Миротворци
– за добрината, за правилата, емоциите
и миротворството в група Слънчо

Добрината не може да бъде забравена! Сторил ли си на някого нещо добро, той винаги ще го помни!

Нека не чакаме „Световен ден“ за да бъдем добри!
Животът ни ще бъде прекрасен, ако се обичаме и сме добри всеки ден!

Децата от група „Слънчо“ си поговориха за доброто и добрите думи! Как да бъдат най-добри приятели и да се обичат, да си прощават и да се извиняват ако сгрешат, да говорят учтиво и любезно и кога и как да използват вълшебните думички – Благодаря, Заповядай, Моля, Ако обичаш, Извинявай!

Преминавайки по „Моста на Мира“ децата обещаха да бъдат добри всеки ден!

„Мостът на Мира“ е инструмент, чрез който децата овладяват умения да разрешават конфликти без агресия по стъпките на медиацията.

ДГ „Дружба“ е част от семейството на Академия Миротворци, апробира и прилага иновативни подходи и техники за възпитаване на емоционална интелигентност и поведенческа култура.