ВАЖНО ЗА ПРИЕМ 2024 – ІІІ класиране

Трето класиране за първа и яслена група стартира на 25.06.2024г.
След съгласуване с Община Варна бе взето решение да бъде отворена отново временно пребиваващата група във физкултурен салон – група „Лъвчета“. Имаме уверението, че ще се търсят възможности да стартира строежа на ДГ Слънчогледи.
Желаем късмет и успех на всички неприети деца.
 

ПРИЕМ 2024

Електронната система за прием за трето класиране стартира на 25.06.2024 за редакция на подадени заявления. Крайна дата за кандидатстване – IІІ класиране – 28.06.2024г

За яслена група могат да кандидатстват деца, родени 2022 и 2023г, а за първа възрастова група в детските градини – деца родени 2021г.

ДГ № 14 „Дружба“, след съгласуване с Община Варна, за да се осигурят достатъчно места за неприети деца в района на детската градина, посочили я като желана, открива отново временно пребиваващата група във физкултурен салон – група Лъвчета. Обявените допълнително за учебната 2024-2025 година са следните места:

  • За яслена група – 1 място, непотвърдено от второ класиране
  • За първа група – 37 места, от които 26 са във враменно пребиваваща група във физкултурен салон Лъвчета

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ – децата се разпределят по реда на тяхното класиране от регистър Прием. Очакваме нашите бъдещи възпитаници с грижа, обич и отговорност.

Резултатите за трето класиране ще бъде обявен на 01.07.2024г до 17:00 часа

Записването на децата от трето класиране е от 9:00 часа на 02.07.2024 до 16:30 на 05.07.2024

Всичко за Прием 2024 ще намерите на адрес: https://dg.uslugi.io/

НАПОМНЯМЕ!

За всички регистрирани преференции трябва да представите документи

  • за двама работещи родители служебни бележки с изх.№, булсат и мокър печат; за самоосигуряващи се – декларация от НАП; за регистрирани в бюро по труда с платено обезщетение – бележка от НОЙ; за работещи в чужбина – легализиран превод на договор;
  • За многодетни семейства – копие от актовете на раждане на всички деца до 18 години;

ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

График на дейностите за Прием 2024 https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна. https://dg.uslugi.io/garden/rules?reception=garden

Указания за ползване на системата  https://dg.uslugi.io/garden/instructions?reception=garden

И ОЩЕ – деца без ЕГН може да редактират своето заявление чрез Дирекция Образование и младежки дейности; Деца, за които е отказан прием трябва да регистрират ново заявление, за да участват в трето класиране; Деца, които са потвърдили приема си в предходни класирания и желаят да участват в третото следва да отпишат детето си от съответната ДГ и да регистрират ново заявление.