Важно съобщение и родителски срещи септ.2021

СЪОБЩЕНИЕ

от 07 септември 2021 децата ще бъдат по своите занимални.

  • Деца отсъствали 2 и повече месеца от детска градина ще бъдат приемани след представяне на отрицателен резултат от чревни изследвания и медицинска бележка, че детето е здраво и може да посещава детска градина
  • Деца отсъствали 10 календарни дни ще бъдат приемани след представяне на медицинска бележка, че детето е здраво и може да посещава детска градина

НАПОМНЯМЕ,

че до края на септември децата трябва да представят и лична здравна профилактична  карта, затова при посещение на личен лекар поискайте да им бъде издадена такава.

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

ДАТА И ЧАС

ГРУПА

Родителската среща ще бъде в

09.09.2021

от 17:00часа

Ян Бибиян

Вътрешен двор –

билкова градинка

Смехорани

Вътрешен двор

за яслена група

10.09.2021

от 17:00часа

Слънчо

Вътрешен двор –

билкова градинка

Лъвчета

Вътрешен двор

за яслена група

13.09.2021

от 17:00часа

Мики Маус

Вътрешен двор –

билкова градинка

Звездичка

Вътрешен двор

за яслена група

14.09.2021

от 17:00часа

Мечо Пух

Вътрешен двор –

билкова градинка

Незабравка

Вътрешен двор

за яслена група

Дневен ред на родителската среща:

  1. Акценти от Правилника за дейността на детската градина. Изисквания за задължителната предучилищна подготовка
  2. Разясняване на условията за задължителната застраховка на децата.
  3. Нашите резултати , успехи  от предходната година и приоритети в работата за следващата.
  4. Запознаване със седмична програма, дневен режим и познавателни книжки. Необходими материали за учебната година
  5. Празничен календар на групата
  6. Избор на родителски актив
  7. Разни

Присъствието на родителските срещи е желателно.

Родителските срещи се провеждат при спазване на всички мерки за безопасно взаимодействие.

Молим за ползване на маски в закрито пространство при настаняване за родителската среща.

За допълнителни въпроси – тел. 052303296 – канцелария; 052303296 – дирекция