Весели игри на двора

Приятелствата сред децата, започват с думичка добра.

Най-палавата на земята, любима думичка ИГРА!

Да играем, да играем, игрите дават ни крила!

Да играем, да играем , игрите правят чудеса!

Децата от група Ян Бибиян и техните приятели превърнаха деня в забава и спортна надпревара. Децата показаха умения за баланс, пространствено ориентиране, бързина и ловкост. Те разбраха, че за победата е важно и да бъдат наблюдателни. Победата посрещаха с усмивки и радостни възгласи. Разчитаха много на своите по-големи приятели от група Слънчо и Звездичка в изпълнението на игровите задачи и следваха точно дадените от тях съвети.

Игри на доверие

Децата от група „Делфинче“ и „Пчеличка“ и техните приятели  – бъдещи първокласници се включиха в Лятна академия на приятелството. Те укрепиха своите приятелства, чрез игри на доверие и разбраха колко е важно в труден момент да разчиташ на приятели. Предизвикателството пред тях бе да преминат лабиринт от препятствия без да могат да ги виждат, тъй като им бе поставена маска на лицето. Така чрез игра децата не само показаха съпричастност, но и демонстрираха внимание един към друг, стремяха се да дават точни указания, да се подкрепят и съгласуват действията с в екип.

Лято е – време за забава и игра

В група Незабравка също се проведе оспорвана надпревара. Състезателния характер на игрите поставя участниците в пълна мобилизация на силите. Макар, че крайната цел във всяка надпревара е победа, днес децата бяха провокирани да открият какво още им донесоха игрите. Вниманието им бе насочено както към емоционалните преживявания, така и към важните неща за постигане на победи – сътрудничество, сплотеност, подкрепа от приятел. Това е една добра стратегия за възпитаване на екипност, толерантност, поведенческа и емоционална култура.

Да играем – Мелодия на годината 2020- ВГ „Звънче“