ВНИМАНИЕ! – Пожар

ВНИМАНИЕ! – Пожар в детската градина 

По Плана –за защита на пребиваващите в ДГ № 14 „Дружба“ се проведе симулативна тренировка за евакуация на децата при подаден сигнал за пожар.

Спазвайки евакуационния план 220 деца бяха изведени от детската градина за 12 минути. Децата демонстрираха много добри умения да реагират в критична ситуация. Заедно с огнеборците те обсъдиха причините за възникналия пожар в двора на детската градина, запознаха се с какво е оборудвана пожарната кола и какви предпазни средства използват пожарникарите, влизайки да гасят пожара. Много емоции предизвика силата на водната струя, която потушава огъня.

Обектовият щаб дава висока оценка на организацията при извеждане на децата, както и на детските знания.

Ето и някои от правилата, които децата научиха:

  • Кибритът, свещите и запалката не се играчки – те могат да са причина за пожар!
  • Ако пожарът е с малка скорост на разпространение на огъня, можете да го загасите с пожарогасител или други подръчни средства: мокра кърпа, дреха, одеяло, които се хвърлят върху запалените уреди, предмети с цел да се спре притока на кислород и така да се спре горенето.
  • Ако пожарът е с голяма скорост на разпространение на огъня, излезте от дома по най- бързия начин, но не ползвайте асансьор.
  • Поставете мокра кърпа на носа и устата си при преминаване през задимени помещения. Ако димът е много гъст – легнете на пода и изпълзете към изхода – долу димът е по-малко.
  • Обадете се незабавно на номер 112 – посочете точен адрес на сградата, етаж и лични данни за себе си.
  • Докато чакате да дойдат пожарникарите, запазете спокойствие, а след това изпълнявайте всички техни команди и препоръки.