Водата е важна 22 март 2021

По повод Световния ден на водата в детското заведение са обявени Еко дни на действие в общността, целящи възпитаване на Екологосъоразно поведение за опазване на ресурсите и устойчиво развитие.

Еколози в действие

Под надслов „Водата е важна“ преминаха дните от 15 до 19 март 2021г. Седмицата беше посветена на Международния ден на водата 22 март. Децата от ДГ 14 „Дружба“ проведоха различни инициативи, чрез които се запознаха с ползите от водата, научиха за нейните свойствата, разбраха защо водата е полезна за здравето, защо казваме, че водата е живот. Детските занимални се превърнаха във водни еко лаборатории. Робота Мио бе първи помощник на децата от подготвителните групи и заедно с него откриха защо водата е безценен дар, направиха изводи и дадоха съвети за пестене и опазване на водата. Проследявайки пътя на водата от извора до океана, бъдещите първокласници се опитаха да остойностят водата, която използваме. Това се превърна в първия за тях еко урок за устойчиво развитие.

Децата на ДГ 14 „Дружбатворят!

Тази необичайна обстановка не спря талантливите ни художници. Вдъхновени от своите учители и родители, децата от група Незабравка, Пчеличка, Делфинче създадоха невероятни рисунки за Деня на водата, с които се включиха в конкурса на „Напоителни системи“ ЕАД.

Във всяка една от тях може да откриете отговора на въпросите:

– колко е важна водата, да разкажете история;

– защо е важна за семейството, за общността, за Родината.

За своя творчески порив, за отношението към това безценно богатство, децата получиха грамоти от Еко координатора в детската градина.