Възстановяване на работата 21-11-2023

Аварията в ел. захранването е отстранена.

От 21.11.2023 детската градина ще работи. Предприети са действия за отопляне на помещенията преди приема на децата. Двора и подходите са почистени и са отстранени всички паднали клони и листа. Храната е заявена.

Очакваме децата за празничния ден на Християнското семейство.

Запознайте се с нашата празнична програма

Очаквайте още много детски изненади в тоя ден.

Семейството е всичко в този свят

утеха да намериш в силно рамо

и детска глъч на щастие богат

да те събужда с усмивка сутрин рано.