Възстановяване на работа след Covid19

Детска градина „Дружба“ – възстановява нормалния образователен и възпитателен процес в условията на извънредна епидемична обстановка на 26.05.2020 година съгласно Заповед № 1707 от 19.05.2020 на Кмета на Община Варна.
 
 
Организацията на дейността се регламентира от утвърдени Мерки и правила с актуализация от 9.7.2020г.:
 
Приема на децата става само и единствено след попълване на формуляр по образец – Декларация за информирано съгласие (ИЗТЕГЛИ) от родител. 
 
Заявяване на присъствие след 26.05.2020 става след подадено ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ на електронната поща на детската градина – drujba14@abv.bg два дни преди постъпването.
 
 
 
 
Съобщение:  На вниманието на родителите, чиито деца са записани в задължително предучилищно образование с приложено Заявление – образец