Да помогнем на Йоан – добротата дарява щастие

В незнаен миг, в незнаен час
без шум, без дим, без слава,
доброто в нас надига глас…
Доброто побеждава.

Дори останал пак без дъх
човекът се изправя.
Човекът вярва всеки път
–  доброто побеждава.

И враг да срещнеш, гняв стаен
пречупен се сломява.
Нощта се сменя в светъл ден.
Доброто побеждава…

Върви животът, сън и прах,
но нещичко остава…
Любов ли си, не знаеш страх.
Доброто побеждава.

(Мира Дойчинова)

Благодарим на всички родители, които се в включиха в призива за помощ на Десислава и Иван Йосифови от гр. Варна – родители на близнаците Йоан и Самуил.

„Да помогнем на Йоан да проходи!“- нашата подкрепа е в размер на 1530,00лв. Сумата е внесена по дарителската сметка.

БЛАГОДАРИМ!- думи изречени с обич и надежда от Десислава Йосифова и Йоан, който бе впечатлен от получените сърчица с имена на наши деца със златни сърца.

„Любовта и добротата никога не са напразни, защото те благославят този, който ги получава и онзи, който ги дава.“ (Барбара де Анджелис, американска психоложка)

Пожелаваме им сили да се справят с всички предстоящи предизвикателства.