ДГ Дружба – учеща се общност

Нови предизвикателства и възможности за сътрудничество

Част от екипа на ДГ 14 Дружба се включи в практикум за използване на възможностите на платформата и работа в Twinspace, което бе част от плана за квалификационна дейност в сътрудничество с ДГ Приказка.

Обучението бе проведено от Централното звено за координация на дейност eTwinning в България. Двадесет участника направиха своите първи стъпки в ESEP, а домакините на събитието споделиха опита си с eTwinning проекта “Learning differently through projects” и възможностите на Еразъм+, ключова дейност 1, с проекта “Green garden for happy children”. Това е нова възможност за международен обмен, оценка за качество и професионално израстване на педагозите.

С благодарност към националния координатор на eTwinning – г-жа Георгиева, към г-жа Дарина Попова и екипа на ДГ Приказка, за организацията и споделената практика.

 

За качество в образованието с експерти от Естония

В периода 11-13.06.2023 детската градина получи специална покана за участие в летен семинар-обучение на тема ,,Обучение на открито за детска градина/начално училище“.

В семинара участваха експерти от Естония (Alvina Maasik , Ljudmila Stepanova ) и директори от различни детски градини в страната – Варна, София, Перник, Трън, Батановци, Гоце Делчев, Мадан, Русе, Велинград, Силистра, Шумен. От Варна освен ДГ Дружба участваха колеги от ДГ Валентина Терешкова и ДГ Слънчо.

Организатор на събитието бе екипът на ,,ЕвроПро“ – ЕООД – проф. д-р Светлозар Вацов, доц. д-р Евгения Иванова, д-р Евгения Михова, д-р Галина Хайдар. По време на семинара те представиха нови възможности за надграждане на педагогическата компетентност по посока овладяване на групата/класа, качество на образованието чрез иновативни и нестандартни подходи, STEM стратегии и предизвикателства в образователната среда на открито.

В работните сесии по групи обменихме идеи за актуални акценти в предучилищното образование, както и за последващо междуинституционално сътрудничество по различни проекти и програми.