Ден на Земята

Детска градина 14 „Дружба“ се включва в Глобалните дни на действие насочени към световното биоразнообразие.

Нашето мото е „Инвестираме в природата“, а инициативите ни са насочени към опознаване и преоткриване на растителния и животинския свят. Заедно ще участваме в различни експедиции, акции и изследователски мисии, за да помогнем на планетата Земя – да бъде чиста, зелена, богата, щастива.

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗЕМЯТА!

Детска градина № 14 „Дружба“ отправя своето послание за Деня на Земята.