Деца помагат на деца – предаване на капачки

Още една успешна кампания на „АЗ вярвам и помагам“, в която участвахме всички – деца, родители, учители, помощник възпитатели и приятели на ДГ 14 „Дружба“. Предадени бяха 101 килограма – малък принос за една голяма и благородна кауза. С благодарност към всички приятели на детската градина, които ни подкрепиха. Продължаваме обединени да творим добро!