Деца предприемачи с отличие

По повод 140 години предучилищно образование  в България, детската градина се включи в надпревара за най-добро предприемаческо решение на тема –  „Искам такава детска градина“ и завоюва едно от призовите места за най–приложима идея.

Проектното решение бе разработенао и конструирано от група Мики Маус – 4 деца и техните родители с ръководител г-жа Мария Танева. Подготовката бе дълга – проучване на световен опит,споделяне, творчески идеи на децата, срещи – разговори  с родители за техните професии и сбъднати мечти, изпробване на различни конструктивни идеи, докато се стигна  до деня на представянето.

 Деца, родители и учители преминаха през едно вълнуващо преживяване.  Заедно положиха основите на предприемаческия дух и умението да планират и реализират свои идеи и мечти.Децата получиха ценни уроци – как да работят в екип, да бъдат толерантни, отзивчиви, решителни.

Да е честита наградата на деца, родители и учители  от група Мики Маус. Нека успехите са с тях.