Добрият пример – 7.11.2020

Дни на действие по повод Международния ден на Екоучилищата

За поредна година детската градина отбеляза международния ден на Екоучилища с различни еко инициативи.

  • Творчески проект с еко послания на група Делфинче провокира децата да обсъдят глобални проблеми свързани с опазване чистотата на въздуха, да предлагат решения, да дават оценки на действия и процеси в природата и обществото.
  • Проект на група Ян Бибиян – Да отгледаме фабрика за производство на кислород, стимулира познавателната активност да посадят и отгледат иглолистно дръвче от шишарка, което да пречиства въздуха в стаята.
  • Училище под небето – участие на децата в дейности свързани с грижа за билковата градинка, почистване на двора от есенните листа, съчетани с познавателни и творчески задачи.
  • Детска еко полиция – контрол за разумно потребление на ресурси
  • Проект „Големият лов на растения“ – отворено писмо на децата Откриватели и Наблюдатели;
  • Игри на волата – проекта дейност за Добро здраве