Допълнителни възможности в условията на Covid

Уважаеми родители,

Съгласно Заповед на МОН № РД 09-3294 от 17.11.2020  и Заповед № РД 09-3620/31.12.2020 за децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини в Община Варна за периода от 18.11.2020 до 18.01.2021 и от 18.01.2021 до 31.01.2021г е допустимо отсъствие по желание на родителите. Същите ще се считат по уважителни причини. Във връзка с Правилата за работа в условията на Covid и настоящата заповед е необходимо:

  1. Да входирате заявление до Директора на детската градина с посочен точен период на отсъствие на детето и вписано основание. (изтегли заявлението за отсъствие)
  2. Да се информирате за познавателните и художествено-творчески задачи, които учителите реализират в детската градина по време на вашето отсъствие.
  3. Да споделяте резултати от продуктивната и самостоятелната работа на детето при решаване на познавателни и практически задачи у дома

При отсъствие на детето от детската градина от екипа на групата ще получавате насоки и указания за всяка разглеждана тема, ще бъде споделяно с Вас задачи за самостоятелна работа от познавателните книжки на децата. Децата ще получават поощрения за всяка правилно изпълнена задача. Екипа ще отчита техния напредък по време на отсъствието им от детската градина за посочения период, а в дните за консултации може да обсъдите успехи и затруднения на детето.Молим да бъдем уведомявани при възникнал проблем в здравословното състояние на детето.

Декларация за прием – Изтегли

НАПОМНЯМЕ Ви, че при завръщане на детето в детската градина трябва да се спазват разпорежданията на Главния здравен инспектор към МЗ и нормативните здравни изисквания за детските градини и ясли, а именно:

  • При отсъствие по здравословни причини детето се приема след представена медицинска бележка, че е здраво, няма контакт със заразно болен и може да посещава детска градина.
  • При отсъствие 2 месеца детето се приема след представяне на еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и медицинска бележка/декларация, че е здраво и няма контакт със заразно болен.

ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ! СПАЗВАЙТЕ ЗДРАВНИТЕ ПРАВИЛА!

От ръководството и екипа на ДГ № 14 „Дружба“