Една вълнуваща среща

Днес група „Мики Маус“ имаха неочаквани гости – децата от яслена група „Калинки“. Срещата с батковците, бъдещите първокласници, бе интересна и забавна. На раздяла си обещаха нови срещи.

Това е една от ефективните стратегии за по-лека адаптация : ясла – детска градина.