Еко отличия

УЧИМ ЗА ГОРАТА – отличие за ДГ Дружба

ДГ Дружба е удостоена с награда по Програма „Учим за гората“

 „С огромно задоволство удостояваме вашето учебно заведение със заслужен сертификат като признание за изпълнението на целите и задачите на програмата „Учим за гората“ чрез овластяването на деца и възрастни да бъдат проактивно ангажирани в опазването на околната среда за настоящите и бъдещите поколения. Тези действия успешно повишиха нивата на екологично съзнание сред учениците, учебното заведение и местната общност.“
– това са думи на г-н Станимир Геориев – ръководител на БД „Син флаг“ и национален координатор на програмата.

С благодарност за високата оценка от деца, родители, учители и целия колектив на ДГ Дружба.

Заедно продължаваме да стимулираме търсещата дейност на децата за задоволяване на интелектуалните им потребности, да формираме естетически усет към природата, чрез създаване на условия за приятни и дълбоки преживявания при съприкосновение с нея.

Програма Екоучилища – сертификат за активност и ангажираност

Една висока оценка от международните координатори за проведените

Глобални дни по повод Деня на Земята с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose…

Дейностите имат продължение в спечелен проект за кръговата икономика с акцент намаляване на отпадъците и техния втори живот.

Благодарим за активността и отношението към обявените еко инициативи.