Заедно за чиста планета – 1 глобален ден

ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА ПЛАНЕТА! – глобални дни на действие

Здравословен живот срещу замърсяването

 

Под това мото стартираха глобалните дни. Децата от трета и четвърта група обогатиха познанията си за хранителната пирамида, за полезните и вредни храни, за пътя на храната до дома на хората.

В игри те предлагаха различни варианти за меню на шампиони и здравословно хранене. Обсъдено бе и колко е важно в менюто да присъстват плодовете и зеленчуците.

Бъдещите първокласници се запознаха и с езика на етикета на стоките и за избора на храни по отношение опазване  на природата и здравето.

Това е първата стъпка от глобалните дейности с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose.

Очаквайте още еко новини и послания от децата в ДГ 14 „Дружба“