За емоциите и конфликтите – практикум с ИТЕРА

За емоциите и конфликтите – как да се справяме

Това бе тема от практикума, който се проведе с деца от група Ян Бибиян със съдействието на Института по медиация Итера.  В практикума участваха и учители от ДГ Теменужка.

С Лили и Вени – медиатори от Итера – децата се запознаха с Алекс и София и техния емоционален свят. Децата с интерес обясняваха каква емоция изпитват техните нови приятели като описваха изражението на лицето, в каква поза са ръцете и тялото. Някои от тях съотнасяха емоцията към свои минали емоционални състояния, обяснявайки причината за това.

Предизвикателство за децата бе да направят дърво на емоциите по разказана случка с Алекс в час по физическо. Това им помогна да разберат, че в една случка човек преминава през различни емоции и много е важно да не даваш път на гнева да те завладее. В разказа откриха и как могат да го постигнат.

Това е още една възможност за  формиране на емоционална компетентност чрез методите на медиацията, за която екипът на детската градина има знанията. Приложението на авторската методика на Итера ще подкрепи децата и в мирното разрешаване на конфликтите между тях, минавайки през различни камъчета по моста на мира. Те ще придобият емоционална зрялост за възрастта си и ще имат модел да се справят в критични ситуации.

Сътрудничеството ни с медиаторите в Итера продължава на различни нива – с деца, учители и родители.