За иновациите в образованието

Споделено за иновациите в предучилищното образование

Детска градина 14 „Дружба“ бе участник в Първа общинска конференция „Иновации в предучилищното образование“ в град Силистра. На форума представихме добри педагогически практики на тема:

„Образованието в детската градина – лесно, забавно, интересно. Опознавам, откривам, изследвам чрез сетивата, емоциите и играта“

„Екологичното образование за развитие на емоционалната интелигентност и формиране на предприемачески умения в предучилищна възраст“

„Прилагане на иновативни практики по Метода Монтесори в предучилищна възраст“

Доц Емил Бузов – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, зам. директор на Педагогически колеж – Плевен изнесе встъпителна лекция на тема „Иновации в предучилищното образование“. Това бе и основа, върху която всеки получи увереността за ролята и мястото на представената иновативна практика.

По време на конференцията всички участници се потопиха в атмосферата на общинските детски градини в Силистра, наблюдаваха добри практики – утринна приказка, театрални спектакли, детски мюзикъл, художествено -творчески дейности.

Благодарим за топлото посрещане, споделените моменти и внимание!