Проектът  „Да намалим отпадъците – зелен кръговрат за чиста природа“ има за цел да формира знания, умения на малки и големи за намаляване на отпадъците, за видимите и невидими замърсители, за разумното потребление, както и за формиране на предприемачески умения за кръговата икономика.

Поставените цели са:

  • Да се подпомогнат децата при овладяване на знания за намаляване на отпадъците и опазване на природата чиста, чрез участие в експериментални, практическо-действени игри и занимания.
  • Да се възпита и насърчи позитивно и отговорно отношение за намаляване замърсителите на околната среда (видими и невидими).
  • Да се повиши осведомеността за влиянието на отпадъците върху околната среда и обществеността.
  • Да се даде модел за приложението на отпадъците в кръговата икономика. чрез експерименти, видео клипове и участие в еко инициативи с кауза.
  • Да популяризират правила за екосъобразно поведение и отношение.
  • Да се приобщят родители и съмишленици в дейности и инициативи за опазване на околната среда, намаляване на отпадъците и техния втори живот.