Здравен бюлетин – график РЗИ

Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство.

И всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него.

Защото както казва Шопенхауер:

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“ .

„Здравето е най-ценното съкровище, което най-лесно може да се загуби. Вероятно затова така лошо го пазим.“ – Е. Бошен

Споделяме с Вас акценти от Заповеди на Кмета на Община Варна и Министъра на Здравеопазването.