Зелен кръговрат – електронна книжка

Проект „Зелен кръговрат за чиста природа“

Скъпи приятели и съмишленици на ДГ 14 „Дружба“,

нашият проект „Зелен кръговрат за чиста природа“, финансиран от Световната екологична организация, Проект Litterlessplus Кръгова икономика приключи.

С реализацията на проекта стимулирахме ученето чрез действие и учене чрез игра, провокирахме естествения интерес на децата чрез индивидуални или групови занимания.

В еко-работилниците малки и големи се научиха в домашни условия да рециклират, да дават нов живот на отпадъците. Децата сами достигаха до изводите, че за да е чиста природата, трябва да намалим употребата на ресурси, като рециклираме остатъчните материали в нови продукти, посредством компостиране.

В зеленчуковата градинка натрупаха собствен опит и умения за грижа към природата. Дейностите „Да захраним компоста“, „От семенцето до трапезата“ провокираха предприемачески умения – модел на кръговата икономика.

Планираните дейности на открито бяха осъществени по забавен, пълноценен и естествен начин, при който децата придобиха трайни умения за грижа и отговорност към природата, към себе си и към околните.

Това не е модерна „зелена” идея, а жизнена необходимост за създаване на цялостен стил и начин на живот в хармония с природата.

Отворете електронната ни книжка: