Информация за преустановяване дейността на детската градина – март 2021 година

Уважаеми родители,

На основание заповед № РД-09-747/19.03.2021 г. на Министъра на образованието за периода на обявения локдаун – 21.03 – 31.03.2021г. се преустановяват посещенията на децата в ДГ №14 “Дружба“.

На основание чл.18а от Наредба №5 за предучилищното образование през посочения период ще се организира педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, съобразено с възрастовите особености на децата, избора на педагогическия екип и възможностите на родителите.

  • Продължителността на взаимодействие пред екран не може да бъде повече от 30 минути дневно за дете.
  • Педагогическото взаимодействие ще се осъществява чрез предоставяне на материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда, при активното участие на родителите, което е ключов фактор за реализирането им.
  • Учителите ще поддържат връзка със семействата и децата, ще предоставят конкретни указания и подкрепа на родителите чрез Classroom, затворена ФБ група, вайбър, телефон, електронна поща и др., чрез предоставяне на разработени материали, видеа, аудиофайлове, с помощта на които, чрез игрови ситуации вкъщи, децата да подобряват познанията си, да развиват логическото си мислене, да комуникират, да творят, да поддържат физическата си форма и психическо благополучие.
  • Всеки работен ден преди обяд от 9 до 11 часа или в уговоран с Вас час педагозите ще бъдат на разположение (съобразно начина на комуникация) за провеждане на образователни дейности, предоставяне на материали за дидактични игри, идеи за творческо претворяване, препоръки за преодоляване на затруднения, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване резултатите и постиженията на децата отговори на вашите въпроси и др.
  • Изпълнението на различните образователни и занимателни задачи е по Ваше желание в удобно за Вас време и в дни, когато можете да отделите повече време за работа с детето си.

Надявам се да откликнете на предоставената възможности за съвместна работа в подкрепа на децата, за да бъде престоят у дома ползотворен и развиващ за тях.

Благодаря Ви предварително!

Бъдете здрави!

Елена Гаданчева
Директор на ДГ № 14 „Дружба