Клуб Безопасност – внимание Пожар

По Плана –за защита на пребиваващите в ДГ № 14 „Дружба“ се проведе симулативна тренировка за евакуация на децата при подаден сигнал за пожар.

Спазвайки евакуационния план децата бяха изведени от детската градина за по-малко от 15 минути и отведени на безопасно място. Децата демонстрираха много добри умения да реагират в критична ситуация.

И малки и големи обсъждаха причините за възникналия пожар в двора на детската градина и наблюдаваха как може да бъде изгасен с пожарогасител.

Вълненията и разговорите по тема „Пожар“ продължиха разгорещено в занималните. Обектовия щаб даде висока оценка на организацията при извеждане на децата, както и на детските знания.