Коледари идат

„Ой, Коледо, мой Коледо!“ – един вълнуващ и незабравим празник за всички деца и родители от група Звездичка и Лъвчета. Коледа е празникът, в който като невидими нишки се вплитат в едно далечно минало, християнските идеи и българските традиции.

Празничният спектакъл „Коледуване“ разкри уюта на българския дом, символиката на празничната трапеза и сплотеността на семейството. Незабравими остават коледарските наричания и автентични песни с благопожелания за здраве, берекет, плодородие и пълни кошари с добитък. А на моми и момци в семейството -да растат гиздави, засмени и успешни.

Стани нине, господине,
че ти идем добри гости.
Добри гости коледари,
тръгнали сме чак от снощи

в тези дълги, тъмни нощи.
Да ви търсим кой къде сте,
да ви носим добри вести…

С много емоции и вълнения, родителите аплодираха изпълнението на танца Буеник.

Празникът завърши с общо веселие – хоровод, в който се включиха деца и гости.

Нека децата ни растат здрави, силни и любознателни!

Нека успехите да са с тях и да съхраним ЗАЕДНО българските традиции и обичаи!

„ДА БЪДЕ!“