Креативни и иновативни – форум

ДГ № 14 „Дружба“ взе участие в първият Регионален междуинституционален форум, който се проведе на 6 юни 2023 с участието на 170 педагогически специалисти от детски градини и подготвителни групи в училища от област Варна. Представените иновативни практики, ефективни модели и приобщаващи взаимодействия показаха високото професионално ниво на варненските преучилищни педагози.

Тема на форума бе „Креативни и иновативни – заедно за качествено предучилищно образование “.

На вниманието на присъстващата колегия Цветелина Ангелова – млад и търсещ различни предизвикателство за прилагане на нестандартни стратегии за учене – презентира своя опит за овладяване на ключови компетентности и стимулиране на познавателната активност. Споделената практика бе на тема ‘Зелена наука – иновативен модел за екологично и гражданско образование ( за STEM, за уроците от живота и учене чрез преживяване)“