Кръгла маса за екологично възпитание

На 6 октомври, ДГ „Дружба“ и ДГ „Приказка“ с подкрепата на РУО и Община Варна, организираха кръгла маса за споделяне на добри практики и модели за екологично образование в предучилищна възраст на тема „Екоучилището – ефективен инструмент за екологично образование и модел за сътрудничество и партньорство“.

Официални гости на кръглата маса бяха представители на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“, ПП „Златни Пясъци“, ЦТО – Варна и др. Поздравителен адрес до всички участници бе получен от Националния координатор на Програма Екоучилища и БД „Син флаг“.

Целта на кръглата маса бе да се привлече вниманието върху възможностите, които предоставя Програма „Екоучилища“, акцентирайки върху предимствата на проекто-ориентираното образование, да се представят реализираните дейности по проекти Litter Less Plus, финансирани от Фондацията за екологично образование, както и да се даде възможност за споделяне на добри образователни практики от други детски градини. Събитието бе съпътствано с изложба „Втори живот“ – творби изработени от деца, родители и учители в ДГ „Дружба“.

Участници в събитието бяха представители на детски градини, част от мрежата на програма „Екоучилища“, както и такива, които желаят да се присъединят. На кръглата маса организаторите представиха и методологията на световната организация и пътя, който всяка образователна институция трябва да извърви за зеления приз.

В рамките на събитието повече от 15 детски градини в град Варна споделиха богат опит и добри педагогически практики по темата, апробирани чрез проектна дейност. Всички презентатори получиха сертификат за предстатвените инициативи, проекти и сътрудничества за постигане целите на екологичното образование в предучилищна възраст.

Кръглата маса завърши с детски послания към всички участници. В края на кръглата маса организаторите изведоха концепции за екологично възпитание.