Лесовъди – Големият лов на растения

Големият лов на растения – По стъпките на Дарвин – Лесовъди

Децата от група Лъвчета опознаха растителния свят в двора на детската градина – видове, характерни белези, дарове. Чрез авторски презентации те се запознаха с процеса на растеж на дървото и гората, а с дидактичните игри „Лесовъди“ откриха къде живеят различните видове дървета, къде расте лимона и портокала и как може да си отгледаме тези дръвчета в домашни условия.

Любопитството на децата ги провокира да експериментират и засеят семенца от лимон и портокал А какво ще се случи последователите на Дарвин ще открият с търпение и грижа.

Участието на децата в ролята на наблюдатели и практико-действеното откриване на връзки и зависимости формира трайни знания и интерес към заобикалящия ги растителен свят.