Лято пълно с емоции

Децата от група Смехорани, Лъвчета и Незабравка организираха работилница „Лято и Емоции“. Чрез образователните конструктори на лего оживяха много детски истории, много кукли с различни емоции, съчиниха се интересни случки и истории.

В разгара на лятото децата демонстрираха добра емоционална грамотност, умение да съотнасят емоции с действие, да изказват аргументи в защита на позицията си, да съпреживяват и изразяват различни емоционални състояния.

С гордост може да кажем – Децата на Дружба са артистични, креативни, любознателни, дружелюбни, толерантни.

Дейностите са част от образователната програма „Миротворци“ за възпитаване на емоционална интелигентност.