Математическо пътешествие в гр. Смехорани

По пътя към мечтаното училище екипът в група Смехорани организира отворени врати за родителите. Присъстващите се запознаха как чрез игри децата навлизат в света на познанието и математическите знаци и задачи.

По време на математическото пътешествие децата показаха и завидни знания за нашата родина, умения да борявят със звуци и букви, да се ориентират в мрежа, да групират, броят и сравняват със знаци различни количества.

Не се затрудниха и при решаване на елементарни математически задачи. Децата не се притесняваха и чрез проба-грешка да достигат до верния отговор и демонстрираха  качества на бъдещия ученик.

Дните на отворени врати имат за цел не само да покажат какво могат и знаят децата, но са и образователен форум за родители,  защото наблюдаваните игри могат да бъдат приложени и модифицирани в домашна среда. Нека заедно подкрепяме децата в техния път към успеха.