Международен обмен в Нидерландия 2023

От 29.05. до 02.06.2023 г. по покана на Община Дордрехт, Кралство Нидерландия за образователен обмен и устойчиво сътрудничество и запознаване с добрите практики в областта на образованието, делегация от гр.Варна посети гр. Дордрехт.

В делегацията бе включен и директорът на ДГ „Дружба“.

По време на визитата делегатите се запознаха с организацията на образователната система в Нидерландия и участваха в работни срещи с представители на местната власт, ръководители и учители от образователни институции.

При посещението бе споделен инструментариум за оказване на подкрепа и проследяване на напредъка на децата и учениците, за възпитаване на поведенческа култура и емоционална интелигентност.

Делегацията се запозна с организацията на работа на Първо българско училище АБВ Амстердам и на Български културен и информационен център в Амстердам. Обмениха се идеи за по-нататъшно сътрудничество.