Награда ПроКултура 2022

Нова награда в края на учебната 2021-2022 година 

Детска градина № 14 „Дружба“ – Варна получи НАГРАДА ПроКултура 2022″ в категорията “Детски градини“ от Българска асоциация на работодателите в областта на културата БАРОК и Граждански институт.

Наградата се присъжда за инициативите, с които се създава знание, добро отношение и интерес към културни дейности, свързани с литературата, музиката, фотографията и изобразителното изкуство. Същата бе връчена в рамките на IX-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“ на 12 август в Бургас.

Конференцията и наградите се организират по случай 12 август, обявен от ООН за Международeн ден на младежта. Участници в нея са над 60 представители от 42 институции в 20 населени места в страната.

Да е честита наградата!