Награди по проект Големият лов 2022

Децата от трета и четвърта група получиха грамота и награда от БД „Син флаг“ за своята любознателност и изследователска дейност, опознавайки биологичното разнообразие в двора на детската градина.

Нека любознателността и стремежът към откривателство ги води по пътя на знанието.