Научна награда за учители в ДГ Дружба

На най-красивия български празник 24 май с гордост съобщаваме за ново отличие на екипа на ДГ “Дружба” –

Трето място за индивидуален проект

Цветелина Ангелова за вълнуващо пътешествие в света на динозаврите;

Мария Танева за проекта кукерите оживяват в детската градина.

Кандидатурите бяха представена в Категория ПРОЕКТ на Конкурс на издателство “Клет” за обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст и връчване на научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – МАСТЕРА 2024.

С уважение и удовлетвореност организаторите констатират, че във всички представени конкурсни разработки на практика са реализирани новаторските идеи на Димитър Кр. Димитров – Мастера за съвместно сътворяване между учителя и децата на нов, вълнуващ, познавателен опит, който е предизвикателство за съвместното им развитие, самопознание, самоусъвършенстване и себеутвърждаване.

Работите показват осъзнаване на нуждата от активно педагогическо взаимодействие. Използвани са различни методи и форми на работа. Виждат се оригинални идеи, всеотдайни учители, готови да експериментират и творят с децата, много активни деца, изследващи света около тях.

С нетърпение очакваме официалната церемония за връчване на научната награда на името на големия български педагог Димитър Кр. Димитров – Мастера на също толкова празничен за българските учители ден – 1 ноември.