Нестандартен учител – призове 2022

НЕСТАНДАРТЕН УЧИТЕЛ – приз и отличия за учители в ДГ № 14 „Дружба“

 Споделяме с радост полученото признание на двама учители, участващи в Конкурса на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

  • Мария Танева – получен Приз и Грамота „Начинаещ нестнадартен учител“ с добра педагогическа практика „Клуб по миротворство“  • Галина Димиева – получена Грамота за успешно представена образователна практика „Може да работим в екип“

 Нека творческия им порив  ги води при решаването на ежедневни проблеми в педагогическата практика.