Ние почистваме и пазим Земята

ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА ПЛАНЕТА! – глобални дни на действие

Хора – Замърсяване – Климат 

Глобалните дни на действие продължават с нови предизвикателства в последния етап на дейностите с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose, отнасящи се за връзката Хора – Замърсяване –Климат. Това е една от основните цели на екологичното образование – да формираме екосъобразно поведение у подрастващите и стимулираме дейности за опазване, грижа и естетическа наслада сред природата.

Във всички възрастови групи бяха сформирани зелени патрули, които следяха за спазване на правила за потребление на водни ресурси и чистота на игровото пространство.

Децата от детската градина се включиха в пролетно почистване на двора, а групи „Ян Бибиян“ и „Лъвчета“ се погрижиха да бъде чиста и приветлива и тази година площадката срещу магaзин CBA. Към всички съкварталци, които я ползват децата оставиха екопослание с молба да не хвърлят отпадъци по земята, да пазят природата чиста и да не забравят, че всички ние сме стопани на нашия общ дом Земята.

Този апел отправиха и децата от група Делфинче към своите родители с празничния спектакъл „Децата и Земята“, събрал в себе си много усмивки, послания и предизвикателства.