Образователен форум – играем и учим заедно

На 21 и 23 март в трета група в задължителна предучилищна подготовка – Смехорани, Лъвчета, Слънчо и Звездичка се проведоха дни на отворени врати.

Деца и учители представиха игри и упражнения, свързани с речево развитие и ограмотяване. Децата демонстрираха добри умения в игрите по ограмотяване „Улови звука“, “ Стоп буквички“, „Звуци и букви“.

Интересни и забавни за родители бяха отговорите на децата в игрите да довършват изречението, да откриват и назовават противоположните думи.

В края на форума, заедно деца и родители конструираха буквички, използвайки различни материали. Родителите в група Смехорани получиха и диплянка „Играем и учим заедно“, в която откриха още забавни образователни игри за свободното време.