Обръщение към родителите + Прием 2021

Уважаеми родители,

Във връзка с преустановяване посещенията на децата в ДГ съгласно заповед № РД09-3464 /27.11.2020 г. на Министъра на образованието в ДГ №14 “Дружба“ започна педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, което се осъществява от учителите чрез средствата на информационните и комуникационни технологии при активното участие на родителите.

Информирам Ви, че:

 • Педагогическото взаимодействие ще се осъществява чрез предоставяне на материали, обучителни и занимателни дейности, конкретни идеи за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейна среда, при активното участие на родителите, което е ключов фактор за реализирането им.
 • Учителите ще поддържат връзка със семействата и децата, ще предоставят конкретни указания и подкрепа на родителите чрез затворена ФБ група, приложения, вайбър, телефон, електронна поща и др., чрез предоставяне на разработени материали, видеа, аудиофайлове, с помощта на които, чрез игрови ситуации вкъщи, децата да подобряват познанията си, да развиват логическото си мислене, да комуникират, да творят, да поддържат физическата си форма и психическо благополучие.
 • Всеки ден от 10:00 до 11:00 часа и от 16:00 до 17:00 часа педагозите ще бъдат на разположение за отговори на вашите въпроси, затруднения, препоръки, индивидуално консултиране и подкрепа, обратна връзка за проследяване постиженията на децата и др.
 • Изпълнението на различните задачи е по Ваше желание в удобно за Вас време и в дни, когато можете да отделите повече време за детето си.

Надявам се да откликнете на предоставената подкрепа и възможности за съвместна работа на родители и учители.

Нека престоят у дома да бъде ползотворен, интересен за всички участващи страни и развиващ за децата.

Благодаря Ви предварително!

Бъдете здрави!

Елена Гаданчева
Директор на ДГ № 14 „Дружба“

Уважаеми родители, 

В периода от 29 декември до 31 декември 2020 в часовия диапазон от 9:00 до 11:30 и 13:00 до 16:30 на ваше разположение са следните телефонни линии в ДГ Дружба

0882567096 и 0897695840

за отговори на важни за Вас въпроси, за подаване на искания относно издаването на служебни бележки и други документи. 

Весело посрещане на Новата 2021 година! 

На 04 януари 2021 година при отваряне на детската градина моля да се спезват следните изискваниия:

 1. Трябва да сте заявили посещение при предварителното анкетно проучване чрез гугъл формуляр.
 2. В детската градина се водят само здрави деца без остатъчни кашлици и хрема, които в последниите 14 дена са нямали контакт със заразно болни. Приемът ще се осъществява след попълване на декларация по образец. Разчитаме на вашата отговорност и коректност.
 3. За да се избегне струпване спазвайте часовия график за прием
 • От 7:00 до 7:30 деца заявили ранно посещение
 • От 7:30 до 8:00 деца от трета и четвърта възрастова група
 • От 8:00 до 8:30 деца от първа и втора възрастова група
 • Децата от яслената група се водят в удобно за родителите време в диапазона 7:30 – 8:30 часа.

Родители с две деца, посещаващи различни възрастови групи избират удобния за тях часови диапазон. 

 1. При завръщане на децата в детската градина моля да носите раздадените Ви познавателни книжки.
 2. Децата, които няма да посещават ДГ до 18.01.2021 ( възможност регламентирана за Варна в Заповед на МОН) следва да уведомят учителите в групата и да се подаде заявление по удобен за родителите начин – на място в ДГ или на електронна поща – drujba14@abv.bg
  Родителите на тези деца имат ангажимента да провежда разнообразни и развиващи дейности в семейна среда като ежеседмично се дават конкретни указания, материали и идеи за подобряване на познанията, развиване на логическото мислене, речева култура, творчески и конструктивни заложби, физическо и психическо благополучие. 
 1. След 04.01.2021г. до 8:30 часа на тел 052303295 може да заявите посещението на вашето дете за следващия ден.

Декларация Прием 2021 – ИЗТЕГЛИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА 

На територията на област Варна са създадени и функционират Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19″.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии:

0882078085 и 0882314686 – от понеделник до петък

в часовия диапазон 8,30 – 11,30 ч. и 12,30 – 16,30 ч.