ДЕТСКА ГРАДИНА  № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

1 (едно) свободни мяста за втора група – деца родени 2015

  1. Прием на заявления от 13.01.2020г. (понеделник) до12:00 часа на 17.01.2020г. в канцеларията на детската градина;

  2. Класиране: на 20.01.2020г. по реда на входящия номер на подаденото заявление

Резултатите ще бъдат публикувани след 10:00 часа на 20.01.2020 в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

Записване на приетите деца от 20.01.20г.  до 24.01.20г. вкл.