Обява свободни места 1-11-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА


• 2(две) свободни мяста за втора група – деца родени 2017 от които:
1 в основна сграда и 1 във филиал
• 1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2016

1. Прием на заявления от 01.11.2021г. (понеделник) до14:00 часа на 04.11.2021г. в канцеларията на детската градина.

2. Класиране на 04.11.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 04.11.2021 в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

3. Записване на приетите деца на 05.11.2021г. от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296