Обява свободни места 13-9-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА :

  • Деца родени 2018 – 1 свободно място
  • Деца родени 2017 – 1 свободно място – филиал барака
  • Деца родени 2016 – 1 свободно място
  • Деца родени 2015 – 1 свободно място
  1. Прием на заявления от 13.09.2021г. (понеделник) до 14:00 часа на 16.09.2021г. в канцеларията на детската градина.
  2. Класиране на 16.09.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 16.09.2021 в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

Записване на приетите деца на 17.09.2021г.  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296