Обява свободни места 17-10-22

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за ВТОРА група – деца родени 2018
  • 1 (едно) свободно място за ТРЕТА група – деца родени 2017
  1. Прием на заявления от 17.10.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 20.10.2022г. в канцеларията на детската градина.
  2. Класиране на 20.10.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.
    Резултатите ще бъдат публикувани след 16:00 часа на 22.10.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.
  3. Записване на приетите деца на 21.10.2022г. и  24.10.2022г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296