Обява свободни места 19-9-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2016
  • 1 (едно) свободно място за ТРЕТА група – деца родени 2017
  • Прием на заявления от 19.09.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 23.09.2022г. в канцеларията на детската градина.
  • Класиране на 23.09.2022г до 18:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 23.09.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.
  • Записване на приетите деца на 26.09.2022г. и  27.09.2022г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296