Обява свободни места 2-11-2020

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2015
  1. Прием на заявления от 02.11.2020г. (понеделник) до 14:00 часа на 05.11.2020г. в канцеларията на детската градина.
  1. Класиране на 06.11.2020г до 16:00 часа до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 06.11.2020 в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  2. Записване на приетите деца на 06.11.2020г.  от 9:00 до 16:00 часа

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296