Обява свободни места

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 2 (две) свободни места за бъдеща четвърта група – деца родени 2017

Прием на заявления от 17.07.2023г. (понеделник) до16:00 часа на 21.07.2023г. в канцеларията на детската градина.

Класиране на 21.07.2023г до 18:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 21.07.2023г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

Записване на приетите деца от 24.07.2023 до 26.07.2023г.  от 9:00 до 16:00 часа.

 Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296