Обява свободни места 22-2-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2015
  • 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2017
  1. Прием на заявления от 22.02.2021г. (понеделник) до14:00 часа на 25.02.2021г. в канцеларията на детската градина.
  1. Класиране на 25.02.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 25.02.2021 в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  2. Записване на приетите деца на 26.02.2021г.  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296